Windows-drivere

Sikkerhet Arkiver

I mange tilfeller vil installasjonen gi feilmelding om at driveren er lagd for en annen versjon av operativsystemet. I disse tilfellene blir installasjonen avsluttet, og du må installere manuelt. Hvis installasjonen blir gjennomført uten feilmeldinger, […]

DETAIL